Start


FÖRSKOLAN SAGOKULLEN

Den familjära förskolan


Välkommen till oss!


Vi på Sagokullen vill att alla barn ska känna sig behövda, älskade och trygga. Därför är detta något vi trycker på och lägger stor vikt vid i vår verksamhet.

Hos oss ska:


*Alla barn få vara med i allt vi gör.


*De ska alltid kunna bli hörda av en av oss vuxna och kunna få tröst när något har hänt.


*Detta, ett gott humör hos oss pedagoger och att vi styr verksamheten efter barnens intressen och behov gör att Sagokullen blir en förskola där alla trivs och har roligt tillsammans.


I höst har vi lediga platser hos oss. Ansök på Sollentuna kommuns hemsida.