Unikum

Unikum


                                    Unikum

Alla vårdnadshavare kommer vara koplade till sitt barn på förskolan där man kan följa sitt barns utveckling, bilder, scheman och planeringar

För pedagogerna är det alltid lättare att nå ut till vårdnanshavare, checka in och ut barn. Koppla verksamhetsmål samt läroplansmål till de olika projekten och barnen, kvalitetsarbeten.